pl en

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną, już VII Konferencję Naukowo - Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Spotkanie odbędzie się w dniach 14 – 16 maja 2015 roku w Poznaniu, a jego tematyka obejmować będzie aktualną wiedzę z zakresu szeroko pojętej chirurgii naczyniowej. Celem Konferencji będzie również zaprezentowanie dorobku naukowego jak i wymiana opinii i doświadczeń dotyczących wszystkich dziedzin leczenia chorób naczyń.

Tematami przewodnimi będą problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z niedokrwieniem kończyn dolnych, schorzeniami aorty, urazami naczyniowymi, przygotowaniem chorych do zabiegów naczyniowych oraz powikłaniami po zabiegach na układzie naczyniowym.

Przewidziane są również wykłady plenarne autorytetów w dziedzinie chorób naczyń z Polski i zagranicy.

Planujemy zorganizowanie wspólnych Sesji z Polsko – Niemieckim Towarzystwem Chirurgów Naczyniowych jak również Towarzystwem Naczyniowym Wielkiej Brytanii i Irlandii.

 

Życząc wszystkim Koleżankom i Kolegom wszelkiej pomyślności w 2015 roku

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w Poznaniu,


Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Oszkinis

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

SPONSOR PLATYNOWY

 

SPONSOR ZŁOTY

 

SPONSOR SREBRNY

 

SPONSOR BRĄZOWY

   
 

SPONSOR WSPIERAJĄCY

   
 

SPONSOR

 
 
 

PATRONAT MEDIALNY

 

PATRONATY

 

PATRONAT HONOROWY 


 

PATRONATY

 

Patronat Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii